– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Trà nụ hoa hoè khô sao vàng - Dalat Cordyceps - Loại thượng hạng

SKU:HOA HOÈ 200
170,000₫
Trọng Lượng:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Trà nụ hoa hoè khô sao vàng - Dalat Cordyceps - Loại thượng hạng
 Trà nụ hoa hoè khô sao vàng - Dalat Cordyceps - Loại thượng hạng
 Trà nụ hoa hoè khô sao vàng - Dalat Cordyceps - Loại thượng hạng
 Trà nụ hoa hoè khô sao vàng - Dalat Cordyceps - Loại thượng hạng
 Trà nụ hoa hoè khô sao vàng - Dalat Cordyceps - Loại thượng hạng
 Trà nụ hoa hoè khô sao vàng - Dalat Cordyceps - Loại thượng hạng