– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng tầm, Dalat Cordyceps, Hộp lớn 25 - 50 con

SKU:50ngan
660,000₫
Nhộng ký chủ:

Mô tả

Hàm Lượng Adenosine > 255mg/100gr

Hàm Lượng Cordycepin> 1000mg/100gr

🐛Nấm Đông Trùng Hạ Thảo Dalat Cordiceps tự hào là một trong số ít công ty tại Việt Nam có đầy đủ giấy Chứng nhận An toàn vệ sinh thưc phẩm và Kiểm nghiệm hàm lượng. Sản phẩm Nấm Đông Trùng Hạ Thảo Dalat Cordiceps được nuôi trồng trong phòng sạch dựa trên quy chuẩn của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Lâm Đồng.
 Đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng tầm, Dalat Cordyceps, Hộp lớn 25 - 50 con
 Đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng tầm, Dalat Cordyceps, Hộp lớn 25 - 50 con
 Đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng tầm, Dalat Cordyceps, Hộp lớn 25 - 50 con
 Đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng tầm, Dalat Cordyceps, Hộp lớn 25 - 50 con
 Đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng tầm, Dalat Cordyceps, Hộp lớn 25 - 50 con
 Đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng tầm, Dalat Cordyceps, Hộp lớn 25 - 50 con
 Đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng tầm, Dalat Cordyceps, Hộp lớn 25 - 50 con
 Đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng tầm, Dalat Cordyceps, Hộp lớn 25 - 50 con
 Đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng tầm, Dalat Cordyceps, Hộp lớn 25 - 50 con