– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Phấn hoa mật ong, Dalat Cordyceps, loại thượng hạng

SKU:phanong350
155,000₫
Trọng Lượng:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Phấn hoa mật ong, Dalat Cordyceps, loại thượng hạng
 Phấn hoa mật ong, Dalat Cordyceps, loại thượng hạng
 Phấn hoa mật ong, Dalat Cordyceps, loại thượng hạng
 Phấn hoa mật ong, Dalat Cordyceps, loại thượng hạng
 Phấn hoa mật ong, Dalat Cordyceps, loại thượng hạng
 Phấn hoa mật ong, Dalat Cordyceps, loại thượng hạng
 Phấn hoa mật ong, Dalat Cordyceps, loại thượng hạng
 Phấn hoa mật ong, Dalat Cordyceps, loại thượng hạng