– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Cao hà thủ ô đỏ - Dalat Cordyceps

SKU:CAO.HA.THU.O.200
350,000₫
Trọng Lượng:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Cao hà thủ ô đỏ - Dalat Cordyceps
 Cao hà thủ ô đỏ - Dalat Cordyceps
 Cao hà thủ ô đỏ - Dalat Cordyceps
 Cao hà thủ ô đỏ - Dalat Cordyceps
 Cao hà thủ ô đỏ - Dalat Cordyceps
 Cao hà thủ ô đỏ - Dalat Cordyceps