– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Trà tâm sen, tim sen sấy khô - Dalat Cordyceps - 230gr

SKU:timsen.460
330,000₫
Trọng Lượng:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Trà tâm sen, tim sen sấy khô - Dalat Cordyceps - 230gr
 Trà tâm sen, tim sen sấy khô - Dalat Cordyceps - 230gr
 Trà tâm sen, tim sen sấy khô - Dalat Cordyceps - 230gr
 Trà tâm sen, tim sen sấy khô - Dalat Cordyceps - 230gr
 Trà tâm sen, tim sen sấy khô - Dalat Cordyceps - 230gr
 Trà tâm sen, tim sen sấy khô - Dalat Cordyceps - 230gr
 Trà tâm sen, tim sen sấy khô - Dalat Cordyceps - 230gr