– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Trà bông hoa đậu biếc khô sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng

SKU:daubiec40gr
72,000₫
Trọng Lượng:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Trà bông hoa đậu biếc khô sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà bông hoa đậu biếc khô sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà bông hoa đậu biếc khô sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà bông hoa đậu biếc khô sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà bông hoa đậu biếc khô sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà bông hoa đậu biếc khô sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà bông hoa đậu biếc khô sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà bông hoa đậu biếc khô sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà bông hoa đậu biếc khô sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng