– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Yến sào ngũ vị - yến baby, đông trùng hạ thảo, táo đỏ, kỷ tử, đường phèn - Dalat Cordyceps

SKU:yen.combo.4
400,000₫
Combo:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Yến sào ngũ vị - yến baby, đông trùng hạ thảo, táo đỏ, kỷ tử, đường phèn - Dalat Cordyceps
 Yến sào ngũ vị - yến baby, đông trùng hạ thảo, táo đỏ, kỷ tử, đường phèn - Dalat Cordyceps
 Yến sào ngũ vị - yến baby, đông trùng hạ thảo, táo đỏ, kỷ tử, đường phèn - Dalat Cordyceps
 Yến sào ngũ vị - yến baby, đông trùng hạ thảo, táo đỏ, kỷ tử, đường phèn - Dalat Cordyceps
 Yến sào ngũ vị - yến baby, đông trùng hạ thảo, táo đỏ, kỷ tử, đường phèn - Dalat Cordyceps
 Yến sào ngũ vị - yến baby, đông trùng hạ thảo, táo đỏ, kỷ tử, đường phèn - Dalat Cordyceps
 Yến sào ngũ vị - yến baby, đông trùng hạ thảo, táo đỏ, kỷ tử, đường phèn - Dalat Cordyceps