– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Viên hà thủ ô đỏ mè đen - DaLat Cordyceps

SKU:vien.ha.thu.o.700
690,000₫
Trọng lượng:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Viên hà thủ ô đỏ mè đen - DaLat Cordyceps
 Viên hà thủ ô đỏ mè đen - DaLat Cordyceps
 Viên hà thủ ô đỏ mè đen - DaLat Cordyceps
 Viên hà thủ ô đỏ mè đen - DaLat Cordyceps
 Viên hà thủ ô đỏ mè đen - DaLat Cordyceps
 Viên hà thủ ô đỏ mè đen - DaLat Cordyceps
 Viên hà thủ ô đỏ mè đen - DaLat Cordyceps