– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Trái táo tàu, táo đen sấy khô - Dalat Cordyceps - Lọ cao cấp

SKU:táo tàu 840
240,000₫
Trọng Lượng:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Trái táo tàu, táo đen sấy khô - Dalat Cordyceps - Lọ cao cấp
 Trái táo tàu, táo đen sấy khô - Dalat Cordyceps - Lọ cao cấp
 Trái táo tàu, táo đen sấy khô - Dalat Cordyceps - Lọ cao cấp
 Trái táo tàu, táo đen sấy khô - Dalat Cordyceps - Lọ cao cấp
 Trái táo tàu, táo đen sấy khô - Dalat Cordyceps - Lọ cao cấp
 Trái táo tàu, táo đen sấy khô - Dalat Cordyceps - Lọ cao cấp
 Trái táo tàu, táo đen sấy khô - Dalat Cordyceps - Lọ cao cấp