– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Trà viên gừng, Dalat Cordyceps, dạng viên ngậm

SKU:VIÊNGỪNG.700
320,000₫
Trọng Lượng:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Trà viên gừng, Dalat Cordyceps, dạng viên ngậm
 Trà viên gừng, Dalat Cordyceps, dạng viên ngậm
 Trà viên gừng, Dalat Cordyceps, dạng viên ngậm
 Trà viên gừng, Dalat Cordyceps, dạng viên ngậm
 Trà viên gừng, Dalat Cordyceps, dạng viên ngậm