– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Trà thảo mộc nụ hoa tam thất bao tử sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng

SKU:tamthatVIP200
405,000₫
Loại nụ:
Khối lượng:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Trà thảo mộc nụ hoa tam thất bao tử sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà thảo mộc nụ hoa tam thất bao tử sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà thảo mộc nụ hoa tam thất bao tử sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà thảo mộc nụ hoa tam thất bao tử sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà thảo mộc nụ hoa tam thất bao tử sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà thảo mộc nụ hoa tam thất bao tử sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà thảo mộc nụ hoa tam thất bao tử sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà thảo mộc nụ hoa tam thất bao tử sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà thảo mộc nụ hoa tam thất bao tử sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng