– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Trà thảo mộc nụ hoa cúc chi sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng

SKU:cucchi80gr
295,000₫
Trọng Lượng:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Trà thảo mộc nụ hoa cúc chi sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà thảo mộc nụ hoa cúc chi sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà thảo mộc nụ hoa cúc chi sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà thảo mộc nụ hoa cúc chi sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà thảo mộc nụ hoa cúc chi sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà thảo mộc nụ hoa cúc chi sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà thảo mộc nụ hoa cúc chi sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà thảo mộc nụ hoa cúc chi sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng