– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Trà mộc quế hoa sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng

SKU:MỘC QUẾ HOA 200GR
410,000₫
Trọng Lượng:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Trà mộc quế hoa sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà mộc quế hoa sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà mộc quế hoa sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Trà mộc quế hoa sấy lạnh - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng