– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Trà hoa vàng sấy lạnh - Dalat Cordyceps

SKU:HOAVANG.110
700,000₫
Trọng Lượng:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Trà hoa vàng sấy lạnh - Dalat Cordyceps
 Trà hoa vàng sấy lạnh - Dalat Cordyceps
 Trà hoa vàng sấy lạnh - Dalat Cordyceps
 Trà hoa vàng sấy lạnh - Dalat Cordyceps
 Trà hoa vàng sấy lạnh - Dalat Cordyceps
 Trà hoa vàng sấy lạnh - Dalat Cordyceps