– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Trà hoa atiso đỏ sấy khô sấy lạnh - Dalat Cordyceps - Loai cao cấp

SKU:ATISO ĐỎ 50GR
130,000₫
Trọng Lượng:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Trà hoa atiso đỏ sấy khô sấy lạnh - Dalat Cordyceps - Loai cao cấp
 Trà hoa atiso đỏ sấy khô sấy lạnh - Dalat Cordyceps - Loai cao cấp
 Trà hoa atiso đỏ sấy khô sấy lạnh - Dalat Cordyceps - Loai cao cấp
 Trà hoa atiso đỏ sấy khô sấy lạnh - Dalat Cordyceps - Loai cao cấp
 Trà hoa atiso đỏ sấy khô sấy lạnh - Dalat Cordyceps - Loai cao cấp
 Trà hoa atiso đỏ sấy khô sấy lạnh - Dalat Cordyceps - Loai cao cấp
 Trà hoa atiso đỏ sấy khô sấy lạnh - Dalat Cordyceps - Loai cao cấp
 Trà hoa atiso đỏ sấy khô sấy lạnh - Dalat Cordyceps - Loai cao cấp
 Trà hoa atiso đỏ sấy khô sấy lạnh - Dalat Cordyceps - Loai cao cấp