– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Trà bông atisô sấy khô - Dalat Cordyceps - hộp 250gr

SKU:Atiso.250
270,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Trà bông atisô sấy khô - Dalat Cordyceps - hộp 250gr
 Trà bông atisô sấy khô - Dalat Cordyceps - hộp 250gr
 Trà bông atisô sấy khô - Dalat Cordyceps - hộp 250gr
 Trà bông atisô sấy khô - Dalat Cordyceps - hộp 250gr
 Trà bông atisô sấy khô - Dalat Cordyceps - hộp 250gr
 Trà bông atisô sấy khô - Dalat Cordyceps - hộp 250gr
 Trà bông atisô sấy khô - Dalat Cordyceps - hộp 250gr