– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Tỏi đen cô đơn, Dalat Cordyceps, loại thượng hạng

SKU:toiden1000
665,000₫
Tỏi VIP:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Tỏi đen cô đơn, Dalat Cordyceps, loại thượng hạng
 Tỏi đen cô đơn, Dalat Cordyceps, loại thượng hạng
 Tỏi đen cô đơn, Dalat Cordyceps, loại thượng hạng
 Tỏi đen cô đơn, Dalat Cordyceps, loại thượng hạng
 Tỏi đen cô đơn, Dalat Cordyceps, loại thượng hạng
 Tỏi đen cô đơn, Dalat Cordyceps, loại thượng hạng
 Tỏi đen cô đơn, Dalat Cordyceps, loại thượng hạng