– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Táo đỏ Tân Cương - Dalat Cordyceps - Loại thượng hạng

SKU:taothailat200
105,000₫
Loại Táo:
Trọng Lượng:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Táo đỏ Tân Cương - Dalat Cordyceps - Loại thượng hạng
 Táo đỏ Tân Cương - Dalat Cordyceps - Loại thượng hạng
 Táo đỏ Tân Cương - Dalat Cordyceps - Loại thượng hạng
 Táo đỏ Tân Cương - Dalat Cordyceps - Loại thượng hạng
 Táo đỏ Tân Cương - Dalat Cordyceps - Loại thượng hạng
 Táo đỏ Tân Cương - Dalat Cordyceps - Loại thượng hạng
 Táo đỏ Tân Cương - Dalat Cordyceps - Loại thượng hạng
 Táo đỏ Tân Cương - Dalat Cordyceps - Loại thượng hạng
 Táo đỏ Tân Cương - Dalat Cordyceps - Loại thượng hạng