– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Nụ hoa đu đủ đực khô - Dalat Cordyceps - loại sấy lạnh

SKU:DU.DU.DUC.100GR
220,000₫
Trọng Lượng:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Nụ hoa đu đủ đực khô - Dalat Cordyceps - loại sấy lạnh
 Nụ hoa đu đủ đực khô - Dalat Cordyceps - loại sấy lạnh
 Nụ hoa đu đủ đực khô - Dalat Cordyceps - loại sấy lạnh
 Nụ hoa đu đủ đực khô - Dalat Cordyceps - loại sấy lạnh