– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Nấm linh chi đỏ Đà Lạt còn nguyên bào tử nấm, loại thái lát

SKU:Hồng Chi Thái Lát 250gr
299,000₫
Trọng Lượng:
Loại Nấm:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Nấm linh chi đỏ Đà Lạt còn nguyên bào tử nấm, loại thái lát
 Nấm linh chi đỏ Đà Lạt còn nguyên bào tử nấm, loại thái lát
 Nấm linh chi đỏ Đà Lạt còn nguyên bào tử nấm, loại thái lát
 Nấm linh chi đỏ Đà Lạt còn nguyên bào tử nấm, loại thái lát
 Nấm linh chi đỏ Đà Lạt còn nguyên bào tử nấm, loại thái lát
 Nấm linh chi đỏ Đà Lạt còn nguyên bào tử nấm, loại thái lát
 Nấm linh chi đỏ Đà Lạt còn nguyên bào tử nấm, loại thái lát
 Nấm linh chi đỏ Đà Lạt còn nguyên bào tử nấm, loại thái lát
 Nấm linh chi đỏ Đà Lạt còn nguyên bào tử nấm, loại thái lát