– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Nấm linh chi đỏ Đà Lạt còn nguyên bào tử nấm, loại nguyên tai

SKU:Hồng Chi Loại To 250
289,000₫
Trong Lượng:
Loại nấm:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Nấm linh chi đỏ Đà Lạt còn nguyên bào tử nấm, loại nguyên tai
 Nấm linh chi đỏ Đà Lạt còn nguyên bào tử nấm, loại nguyên tai
 Nấm linh chi đỏ Đà Lạt còn nguyên bào tử nấm, loại nguyên tai
 Nấm linh chi đỏ Đà Lạt còn nguyên bào tử nấm, loại nguyên tai
 Nấm linh chi đỏ Đà Lạt còn nguyên bào tử nấm, loại nguyên tai
 Nấm linh chi đỏ Đà Lạt còn nguyên bào tử nấm, loại nguyên tai
 Nấm linh chi đỏ Đà Lạt còn nguyên bào tử nấm, loại nguyên tai
 Nấm linh chi đỏ Đà Lạt còn nguyên bào tử nấm, loại nguyên tai
 Nấm linh chi đỏ Đà Lạt còn nguyên bào tử nấm, loại nguyên tai