– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Kỷ tử đỏ sấy khô - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng

SKU:ky.tu.do.450gr
300,000₫
Trọng Lượng:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Kỷ tử đỏ sấy khô - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Kỷ tử đỏ sấy khô - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Kỷ tử đỏ sấy khô - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Kỷ tử đỏ sấy khô - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Kỷ tử đỏ sấy khô - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Kỷ tử đỏ sấy khô - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Kỷ tử đỏ sấy khô - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Kỷ tử đỏ sấy khô - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Kỷ tử đỏ sấy khô - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng