– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Khổ qua, mướp đắng rừng sấy khô - Dalat Cordyceps

SKU:KHỔ QUA NGUYÊN TRÁI
270,000₫
Loại:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Khổ qua, mướp đắng rừng sấy khô - Dalat Cordyceps
 Khổ qua, mướp đắng rừng sấy khô - Dalat Cordyceps
 Khổ qua, mướp đắng rừng sấy khô - Dalat Cordyceps
 Khổ qua, mướp đắng rừng sấy khô - Dalat Cordyceps
 Khổ qua, mướp đắng rừng sấy khô - Dalat Cordyceps
 Khổ qua, mướp đắng rừng sấy khô - Dalat Cordyceps
 Khổ qua, mướp đắng rừng sấy khô - Dalat Cordyceps
 Khổ qua, mướp đắng rừng sấy khô - Dalat Cordyceps
 Khổ qua, mướp đắng rừng sấy khô - Dalat Cordyceps