– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Hạt sen sấy khô - Dalat Cordyceps - hạt tịnh tâm

SKU:hatsen600
170,000₫
Trọng Lượng:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Hạt sen sấy khô - Dalat Cordyceps - hạt tịnh tâm
 Hạt sen sấy khô - Dalat Cordyceps - hạt tịnh tâm
 Hạt sen sấy khô - Dalat Cordyceps - hạt tịnh tâm
 Hạt sen sấy khô - Dalat Cordyceps - hạt tịnh tâm
 Hạt sen sấy khô - Dalat Cordyceps - hạt tịnh tâm
 Hạt sen sấy khô - Dalat Cordyceps - hạt tịnh tâm
 Hạt sen sấy khô - Dalat Cordyceps - hạt tịnh tâm
 Hạt sen sấy khô - Dalat Cordyceps - hạt tịnh tâm