– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Hạt sen sấy giòn - Dalat Cordyceps

SKU:sen sấy giòn 200
160,000₫
Trọng Lượng:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Hạt sen sấy giòn - Dalat Cordyceps
 Hạt sen sấy giòn - Dalat Cordyceps
 Hạt sen sấy giòn - Dalat Cordyceps
 Hạt sen sấy giòn - Dalat Cordyceps
 Hạt sen sấy giòn - Dalat Cordyceps
 Hạt sen sấy giòn - Dalat Cordyceps
 Hạt sen sấy giòn - Dalat Cordyceps
 Hạt sen sấy giòn - Dalat Cordyceps