– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Hạt macca nứt vỏ - Dalat Cordyceps - loại 1

SKU:MACCA 760GR
330,000₫
Trọng Lượng:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Hạt macca nứt vỏ - Dalat Cordyceps - loại 1
 Hạt macca nứt vỏ - Dalat Cordyceps - loại 1
 Hạt macca nứt vỏ - Dalat Cordyceps - loại 1
 Hạt macca nứt vỏ - Dalat Cordyceps - loại 1
 Hạt macca nứt vỏ - Dalat Cordyceps - loại 1
 Hạt macca nứt vỏ - Dalat Cordyceps - loại 1
 Hạt macca nứt vỏ - Dalat Cordyceps - loại 1