– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Hạt hạnh nhân tách vỏ rang bơ - Dalat Cordyceps - Loại thượng hạng

SKU:HANH NHAN 600GR
300,000₫
Trọng Lượng:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Hạt hạnh nhân tách vỏ rang bơ - Dalat Cordyceps - Loại thượng hạng
 Hạt hạnh nhân tách vỏ rang bơ - Dalat Cordyceps - Loại thượng hạng
 Hạt hạnh nhân tách vỏ rang bơ - Dalat Cordyceps - Loại thượng hạng
 Hạt hạnh nhân tách vỏ rang bơ - Dalat Cordyceps - Loại thượng hạng
 Hạt hạnh nhân tách vỏ rang bơ - Dalat Cordyceps - Loại thượng hạng
 Hạt hạnh nhân tách vỏ rang bơ - Dalat Cordyceps - Loại thượng hạng
 Hạt hạnh nhân tách vỏ rang bơ - Dalat Cordyceps - Loại thượng hạng