– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Hạt điều rang muối - Dalat Cordyceps - loại 1, to, a cồ

SKU:hạt điều 500
230,000₫
Trọng Lượng:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Hạt điều rang muối - Dalat Cordyceps - loại 1, to, a cồ
 Hạt điều rang muối - Dalat Cordyceps - loại 1, to, a cồ
 Hạt điều rang muối - Dalat Cordyceps - loại 1, to, a cồ
 Hạt điều rang muối - Dalat Cordyceps - loại 1, to, a cồ
 Hạt điều rang muối - Dalat Cordyceps - loại 1, to, a cồ
 Hạt điều rang muối - Dalat Cordyceps - loại 1, to, a cồ
 Hạt điều rang muối - Dalat Cordyceps - loại 1, to, a cồ