– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Hạt dẻ cười rang muối - Dalat Cordyceps - loại cao cấp

SKU:dẻ cười 450gr
355,000₫
Trọng Lượng:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Hạt dẻ cười rang muối - Dalat Cordyceps - loại cao cấp
 Hạt dẻ cười rang muối - Dalat Cordyceps - loại cao cấp
 Hạt dẻ cười rang muối - Dalat Cordyceps - loại cao cấp
 Hạt dẻ cười rang muối - Dalat Cordyceps - loại cao cấp
 Hạt dẻ cười rang muối - Dalat Cordyceps - loại cao cấp
 Hạt dẻ cười rang muối - Dalat Cordyceps - loại cao cấp