– Đông trùng Hạ thảo Đà Lạt - Dalat Cordyceps

Hắc kỷ tử đen sấy khô - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng

SKU:kytuden160g
155,000₫
Trọng Lượng:

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 Hắc kỷ tử đen sấy khô - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Hắc kỷ tử đen sấy khô - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Hắc kỷ tử đen sấy khô - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Hắc kỷ tử đen sấy khô - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Hắc kỷ tử đen sấy khô - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Hắc kỷ tử đen sấy khô - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Hắc kỷ tử đen sấy khô - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Hắc kỷ tử đen sấy khô - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng
 Hắc kỷ tử đen sấy khô - Dalat Cordyceps - loại thượng hạng